Enquête parkeren PVDA Menen

PVDA Menen bevroeg inwoners o.a. tijdens de kerstmarkt Ons Dorp o.a. met hun eerste enquête Armoede

Opvallend was, dat over alle generaties heen, 55% van de bevraagden, ons vertelde dat men vreest de rusthuisfactuur niet meer te kunnen betalen. Het pensioenbedrag is ontoereikend geworden, gezien de aanvallen van de regering en het OCMW; dit laatste nam de politieke beslissing om een indexering toe te passen op de ligdagprijs en voerde de onderhoudsplicht voor kinderen en nabestaanden weer in.

Dit konden we vaststellen in de laatste gemeenteraad van 18/12/2017 toen Renaat Vandenbulcke vertelde, naar aanleiding van een tussenkomst van Rudy Nuytten, dat het een gewone indexering was. Het gaat hier telkens om een beleidskeuze die niet opgelegd is van hogerhand, doch een zuivere lokale keuze. En we kunnen dan ook de vraag stellen waarom worden andere zaken die ten goede komen van de inwoners van Menen niet budgettair geïndexeerd worden?

Vandaag start PVDA Menen zijn tweede enquête, bij de bevraging kwam het thema ‘parkeerbeleid’ urgent naar voor en stellen we een sticker P+Z voor, naar voorbeelden uit andere gemeenten, waarbij er naar een oplossing gezocht wordt naar een vlot parkeerbeleid voor zorgverleners die kort moeten parkeren.

PVDA Menen was ook blij te zien dat de medewerkers van Cappelle Pigments ‘De Bluvn Goan’-solidariteitsprijs in ontvangst mochten nemen van Raoul Hedebouw, op vrijdag 26/1 tijdens de nieuwjaarsreceptie. Op de dag van de Armoede startte hun staking en ondanks alle tegenstellingen bleven ze elkaar vinden in hun strijd voor rechtvaardig loon- en arbeidsvoorwaarden http://west-vlaanderen.pvda.be/artikels/pvda-west-vlaanderen-stelt-de-genomineerden-voor-haar-solidariteitsprijzen-voor