Protest tegen dure kinderopvang in Harelbeke

Op maandagavond  18 december verzamelden zich aan de gemeenteraad van Harelbeke een 25-tal ouders van kinderen van de gemeentescholen van Harelbeke-centrum, Stasegem en Hulste. Ze staken affiches omhoog, waarmee ze hun ongenoegen wilden tonen over de toegenomen prijs van de kinderopvang. Vanaf 1 januari wilde het stadsbestuur namelijk de eigen bijdrage van de ouders aanzienlijk verhogen: Met 0.80 € per begonnen half uur in de morgen- en avondopvang en met 1.60 € voor het middagtoezicht. Dat betekent een merkbare stijging ten opzichte van de huidige tarieven die pas twee jaar geleden ingevoerd werden. Per week zal de kinderopvang van 7u30 tot 17u30 dan immers 32 Euro per kind kosten, een stijging van 50,20 €  per kind  per maand, of 426.70 € per schooljaar. Op de affiches werd berekend hoeveel de nieuwe tarieven voor het eigen kind zullen bedragen. De gemeentebestuurders van de SP.A-N-VA-coalitie waren blijkbaar nogal geschrokken van die contestatie en stelden daarom de prijsverhoging uit tot 1 september. Dit geeft de ouders meteen de gelegenheid om na deze eerste overwinning een breder protest voor te bereiden.