Vesuvius - Twee maal gelijk gekregen van de rechtbank en toch op straat gezet

Vesuvius is een staaltechniekbedrijf dat eigendom is van de Britse multinational “COOCKSON”. In juli van verleden jaar kondigde het bedrijf de afdanking aan van 36 werknemers. Dat kaderde in een delocalisatie van de productie naar Polen. Daartegen werd in december 2016 meer dan anderhalve week gestaakt door het voltallige personeel.

Bij de afgedankten waren ook 11 delegees. Tegen 5 van hen die in juni nog in dienst zijn, startte het bedrijf in juni een procedure om hun bescherming te ontnemen wegens “economische redenen.” Nu kan dat wettelijk alleen als die beschermde afgevaardigden behoren tot  een bepaalde beroepscategorie die volledig wordt afgedankt. De directie argumenteerde daarom dat zij allen behoorden tot “de dagploeg” en ze net als alle anderen konden worden afgedankt. Daarop werd de zaak behandeld door de Arbeidsrechtbank in juni en het Arbeidshof deze maand. Beiden gaven in hun uitspraak de delegees en vakbonden volledig gelijk: de directie had speciaal een groep “dagploeg” gecreëerd om de bewuste delegees te kunnen afdanken en had dus onwettig gehandeld.

Op woensdag kregen de delegees gelijk van het Arbeidshof. Op donderdag kwamen ze binnen op het bedrijf, werden ze geroepen en verplicht hun kasten leeg te maken en met hun persoonlijke bezittingen het bedrijf te verlaten. Er werd gedreigd met tussenkomst van de politie.  Waar betekent de Wet nu eigenlijk voor gewone arbeiders? Ze halen gelijk voor de rechtbank en worden toch afgedankt, ze hebben het recht aan hun kant en worden toch op straat gezet. Patroons mogen in ons systeem blijkbaar alles als ze geld op tafel leggen. Syndicale bescherming kan zomaar worden afgekocht door wie genoeg geld heeft.

De betrokken delegees zijn niet van plan zich hier zomaar bij neer te leggen en hebben de re-integratie aangevraagd. De afdankingen bij Vesuvius stellen in elk geval het debat over de bescherming van de delegees terug op scherp. De vakbondsafgevaardigden zetten zich in voor hun collega’s en ze nemen hierbij vaak grote risico’s. Een sluitende syndicale bescherming zou dan ook evident moeten zijn.