Strijdmeeting "De maat is vol" van PVDA West-Vlaanderen

162 aanwezigen op de meeting van PVDA West-Vlaanderen. Getuigenissen van op de werkvloer, solidariteit met het Franse sociaal verzet, Tom De Meester en de twee provinciale secretarissen van ACV en ABVV. Een boeiende avond.