Bombardier Brugge: dinsdag staan de vakbonden piket

UPDATE - Op maandag 8 mei werd er na een personeelsvergadering beslist om het werk niet te hervatten. Morgen - dinsdag - volgt er een stakingsdag. De vakbonden roepen dan ook alle werknemers, sympathisanten op om solidair te zijn aan de bedrijfspoort. Morgenmiddag wordt er een delegatie verwacht bij het kabinet van minister Peeters.

Wat is er aan de hand in Bombardier? Tweehonderd jobs staan op de schop. Dat heet dan "een meer kostenefficiënte set-up". De vakbonden spreken van een sterfhuisscenario. Hoe dan ook zijn deze 200 ontslagen een choquerende beslissing van de kant van het management van Bombardier. Terwijl er wereldwijd duizenden ontslagen vallen bij Bombardier, hebben de topmanagers zichzelf onlangs een loonopslag van bijna vijftig procent gegeven. Een beloning voor hun prestaties bereikt in het “turnaround plan”. Dat plan moet vooral de aandeelhouders bekoren en hen ferme rendementen van 9 à 10 procent garanderen. De arbeiders daarentegen, zij die de treinen bouwen, die de waarde creëren, die komen op straat te staan.

De afgelopen maanden is er veel te doen geweest rond Bombardier Brugge. Naast een economisch, was het ook een politiek dossier. Er werden beloftes gemaakt en men ging zijn uiterste best doen om Bombardier te overtuigen: “houd deze jobs hier, alstublieft”.

De PVDA vraagt meer dan enkel beloftes. Wij willen daadkracht zien. De daadkracht om de almacht van multinationals aan banden te leggen. Tegenover de winsten die zij maken, zijn de banen en de toekomst van de werknemers blijkbaar maar van secundair belang. Die werknemers hebben nochtans recht op werk, inkomen en op zekerheid. Daarom eist de PVDA duidelijke maatregelen van de bevoegde regeringen.

Ten eerste: sluitende maatregelen om tegen te gaan dat multinationals hier kunnen genieten van belastingvoordelen, loonsubsidies en staatssteun toch sluiten of delokaliseren. Doen ze dat wel, worden onmiddellijk alle staatssteun, alle belastingvoordelen en alle verminderingen van patronale bijdragen teruggevorderd.

Ten tweede: de federale en gewestelijke regeringen zitten absoluut niet op koers om hun klimaatdoelstellingen te halen. Er wordt dan ook terecht op gehamerd dat er zo snel mogelijk een nationaal energie- en klimaatplan moet komen. Een uitgebreid, stipt en comfortabel openbaar vervoer is in dat kader dan ook van levensbelang. Investeren in het openbaar vervoer in plaats van afbouwen. Ook hier liggen kansen voor de toekomst van Bombardier.

Ten slotte kunnen wij niet akkoord gaan met dit Europa van de concurrentie, waar werknemers binnen hetzelfde bedrijf uitgespeeld worden tegen elkaar, waar de maximale winst het hoogste goed is en jobs opgeofferd worden voor het rendement en de dividenden.

Wij kiezen voor de solidariteit en staan zij aan zij met de werknemers van Bombardier. In april verdeelden we 200 raamaffiches in en rond de Ruzettelaan. De Bruggelingen hingen die massaal voor hun raam want ook zij weten dat Bombardier = La Brugeoise. Bombardier moet in Brugge blijven.

 

Contact:

Jouwe Vanhoutteghem – woordvoerder PVDA West-Vlaanderen

jouwe.vanhoutteghem@pvda.be – 0499 21 36 08