Bombardier-Brugge: Regering draagt zware verantwoordelijkheid in de 121 afdankingen

In Brugge verdwijnen uiteindelijk 121 banen bij treinbouwer Bombardier. Het verzet van de vakbonden heeft het oorspronkelijke aantal van 160 tot 121 kunnen terugdringen. Die afdankingen kaderen in een wereldwijd plan van Bombardier om meer dan 7.500 arbeidsplaatsen te schrappen. In tegenstelling tot nagenoeg alle andere partijen heeft de PVDA er van meetaf aan op gewezen dat de werknemers en hun loonkost daar geenszins de oorzaak van zijn. Bombardier wil enkel zijn winstmarges opvijzelen na tegenvallende verkoopcijfers in zijn vliegtuigdivisie. Alles om de aandeelhouders te bedienen die hoge dividenden eisen en om het management ter wille te zijn dat zijn eigen weddes met 50 tot 80 % wilde verhogen. Door aanhoudend protest van de werknemers en de bevolking in Canada moesten ze die uiteindelijk afzwakken.

Maar ook de Belgische en de Vlaamse regering dragen een zware verantwoordelijkheid.

Ten eerste zegt het Belgische management van Bombardier zelf dat België zwaar is getroffen in die afdankingsgolf omdat afdanken nergens zo gemakkelijk is als hier. In Frankrijk en Duitsland hebben arbeidsrechtbanken rn vakbonden een veel groter tegengewicht.

Ten tweede heeft de regering geen enkele druk willen uitoefenen op Bombardier. Het bedrijf betaalde hier de laatste 10 jaar welgeteld één keer 900.000 € belastingen op een totale nettowinst van 250 miljoen. Die belastingscadeau’s terug eisen was een effectief drukkingsmiddel geweest. Niet dus.

Ten derde gaf Bombardier aan de NMBS contractuele garanties dat de bestelling van de M7-dubbelderijtuigen in België zou geproduceerd worden. De regering laat dat contract zomaar eenzijdig verbreken.

Ten vierde heeft de Lijn beslist om de bestelling van 147 trams voor De Lijn niet aan Bombardier toe te wijzen maar aan het iets goedkopere CAF. Eindverantwoordelijke voor die beslissing is N-VA minister Ben Weyts.

In die zin klinken de steunbetuigingen van de regeringspartijen aan de werknemers van Bombardier dan ook nogal hol.

Verleden maand heeft PVDA-volksvertegenwoordiger Raoul Hedebouw een solidariteitsbezoek gebracht aan getroffen vestiging in Brugge. In een gesprek met de vakbondsafgevaardigden, toetstte hij zijn wetsvoorstel af om voortaan alle overheidsbestellingen te koppelen aan het behoud van een welbepaald aantal arbeidsplaatsen in België. Een dergelijke wettelijke koppeling zou delokalisaties door multinationals in de toekomst veel moeilijker zoniet onmogelijk maken. Het zou een belangrijke stap zijn in het behoud van industriële tewerkstelling.