Fijn stof: niks fijn, niks tof. PVDA Kortrijk start campagne rond fijn stof in Kortrijk.

Naar aanleiding van een aantal klachten over fijn stof en lawaai in de buurten rond de snelwegen in Groot-Kortrijk besloot PVDA Kortrijk zelf een aantal metingen te doen. De resultaten daarvan waren ernstig genoeg om een campagne op te zetten. De aftrap van die campagne wordt gegeven met een infoavond rond fijn stof op vrijdag 11 maart om 19u. in muziekcentrum Track (Kortrijk) met dokter en fijnstofexpert Dirk Van Duppen. Dirk Van Duppen is ook gekend als de man achter het kiwimodel en is gemeenteraadslid voor de PVDA in Antwerpen.

Volgens PVDA Kortrijk heeft het Kortrijkse stadsbestuur nog te weinig ondernomen naar aanleiding van de metingen die ook zij uitvoerden. Dat er nu ingezet wordt op fietstrajecten waarlangs het properder fietsen is, geeft alweer het signaal dat de niet-vervuiler zich moet aanpassen aan de vervuilers: "wie als fietser of voetganger minder fijn stof in de longen wil, moet maar een andere weg nemen". Ook de Kortrijk Fietst-campagne heeft, zo vindt PVDA Kortrijk, onvoldoende invloed op het autogebruik.

De stad heeft nog te weinig gedaan om de mensen die langs de snelweg wonen te beschermen, om de duizenden leerlingen die naar een school gaan die vlakbij de snelweg ligt te beschermen, om het voor wie langs drukke verkeersaders moet fietsen of wandelen iets gezonder te maken.

Een burger uit de Elzenlaan heeft vroeger al eens op de gemeenteraad zowel het probleem van fijn stof als van verkeerslawaai aangekaart. Volgens het gemeentebestuur zouden geluidsmetingen uitwijzen dat de problemen nog niet erg genoeg zijn om schermen te plaatsen. Bovendien gaat het hier, volgens het stadsbestuur, om een probleem waarvoor het Vlaams Gewest verantwoordelijk is.

Er werd gemeld dat men wachtte op de resultaten van bijkomende metingen en dat men weet dat de luchtkwaliteit rond de snelwegen en ringwegen problematisch is, met hoge fijnstofconcentraties aan op-en afritten. Het gemeentebestuur wees erop dat er al maatregelen genomen zijn zoals het verkeersvrij maken van de Grote Markt en het geplande verdwijnen van de kluifrotonde in 2018. PVDA Kortrijk twijfelt aan het effect van deze maatregelen.

Wat lawaaihinder betreft is er ook al een poging gedaan naar de verzuchtingen van de inwoners te luisteren. Al in 2003 kwamen de klachten uit Bellegem, Kortrijk, Marke en Aalbeke ter sprake op de gemeenteraden. Tussen 2005 en 2007 werden toen een aantal schermen geplaatst langs de snelweg, maar de omwonenden vinden niet dat die veel soelaas brengen. Dat kon PVDA Kortrijk ook vaststellen bij de metingen die ze zelf deden.

De resultaten van de eigen metingen, die van een studie van TM Leuven (2010) en de twee bijkomende fijnstofmeters (2013- geplaatst door de Vlaamse Milieumaatschappij op de Doorniksewijk en bij het Wembley sportstadion) liggen ter inzage op de infoavond.

De campagne streeft naar afdoende maatregelen om zowel fijn stof als lawaaihinder serieus te beperken in de binnenstad en langs de snel-en ringwegen. Eerste afspraak nu vrijdag om 19u in Muziekcentrum Track.

 

Contact:
PVDA West-Vlaanderen: Jouwe Vanhoutteghem
0499 21 36 08 – jouwe.vanhoutteghem@pvda.be