Iedereen mee. Investeer in openbaar vervoer, investeer in mensen

Mobiliteit en openbaar vervoer staan in West-Vlaanderen, zo ook in de Westhoek en de rest van Vlaanderen, reeds jaren onder grote druk. De permanente besparingsgolf van de regeringen sinds 2010 zijn hier niet vreemd aan. Het afschaffen van (bel-)busverbindingen en het beknibbelen op frequenties zijn een rechtstreeks gevolg van de besparingen die de meerderheid blijft aanhouden.

Noch de NMBS, noch De Lijn zijn hier rechtstreeks als schuldige aan te duiden. De politieke keuze van de meerderheidspartijen te blijven besparen zorgen voor die afbouw, ook bij de NMBS. De gebruikers van zowel De Lijn als de NMBS zijn net zo goed slachtoffer van dergelijk aangehouden besparingen als hun personeelsleden. Dat er plannen dienen te worden gemaakt voor een verbetering van het aanbod is duidelijk. Dat deze zouden gepaard moeten gaan met de verdere afbouw en besparingen is een tegenstrijdigheid.

De PVDA kiest voor een fijnmazig, toegankelijk, betaalbaar en efficiënt openbaar vervoer waarin solidariteit met alle regio's centraal staat en niet enkel de kostenefficiëntie als norm wordt gesteld. “Het behoud en de uitbouw van het fijnmazig busvervoer en aansluitend treinvervoer in voorstedelijke regio’s rond de West-vlaamse centrumsteden maar ook in de landelijke gebieden zoals de Westhoek blijven een prioriteit voor de PVDA”, zegt Filip Desmet, voorzitter van PVDA West-Vlaanderen.

Beide vervoersnetten zijn complementair, maar kreunen onder de besparingsmaatregelen van de Vlaamse en Federale meerderheden van Open-VLD, N-VA en CD&V. Minder wegvervoer met de wagen en de bijhorende milieuvervuilingen vraagt erom een beter en kwaliteitsvoller aanbod van openbaar (bus-)vervoer en bijhorende treinen. De Lijnen 73 De Panne - Landen, lijn 66 Kortrijk - Brugge en lijn 69 Poperinge – Brussel voorzien van voldoende piekuurtreinen en dubbeldekstreinen is een goede zaak, echter dient eveneens het aansluitend busvervoer beter gegarandeerd te worden. “Investeren in openbaar vervoer is investeren in mensen en omgekeerd” besluit Desmet.


Contact:
Filip Desmet, voorzitter PVDA West-Vlaanderen

0477 97 40 89 – west-vlaanderen@pvda.be