PVDA Kortrijk reageert verontwaardigd op uitlatingen van Kortrijks schepen Vandendriessche.

Kortrijks schepen van Personeel Arne Vandendriessche (Open Vld) vond het zopas nodig om Liesbeth Homans (N-VA) te steunen in haar beslissing om 508 vaste benoemingen van de stad Gent te vernietigen. Hij gaat er prat op te werken naar maximum 15% vaste benoemingen bij het Kortrijkse stadspersoneel en op termijn naar 0 % tenzij voor de hoogste functies natuurlijk.

Vaste benoemingen zijn een belangrijk recht en zeker in deze tijden waar tienduizenden mensen eronder door gaan door onzekerheid, stress en financiële problemen. De Kortrijkse schepen zegt: “We besturen de stad Kortrijk voortaan als een bedrijf”. Welnu, dat is juist het probleem. Als in de openbare diensten ook het winstprincipe wordt ingebracht dan leidt dat onvermijdelijk tot minder goeie tewerkstelling voor de ambtenaren en afbouw van het dienstbetoon voor de inwoners.

Schepen Vandendriessche treedt daarmee in de voetsporen van zijn burgemeester Vincent van Quickenborne die van de strijd tegen de “ambetantenaren” één van zijn paradepaardjes heeft gemaakt. Vandaag wordt die aangevuld met een strijd voor de verlaging van de pensioenen. Het is immers op aangeven van de Kortrijkse burgemeester dat de huidige regering een forse verlaging van de pensioenen heeft doorgevoerd voor mensen die op brugpensioen gaan in de privésector. Die jaren brugpensioen gaan vanaf het tweede jaar maar beperkt mee tellen in de pensioenberekening. De pensioenhervorming was zogezegd bedoeld om het pensioen van de ambtenaren te verlagen en de pensioenen in de privé te verhogen. Nu blijkt dat beide pensioenstelsels worden afgebouwd.

De PVDA reageert verontwaardigd gezien het dezelfden zijn die intussen wel wetgeving hebben ingevoerd die maakt dat vandaag burgemeesters hun riante wedde kunnen combineren met een pensioenuitkering. Dezelfden ook die als parlementair langer werken hebben opgelegd aan alle gewone burgers, behalve aan zichzelf.

Contact: Jouwe Vanhoutteghem | voorzitter PVDA Kortrijk 
0499 21 36 08 | jouwe.vanhoutteghem@pvda.be