Oostende

WIJ GEVEN DE SOCIALE GOLVEN AAN ZEE EEN MEGAFOON

De PVDA maakt werk van de noden van elke Oostendenaar: wij zijn de enige partij die met 500 Oostendenaars is gaan praten. Beeld je een Oostende in waar de werkloosheid bestrijden een prestigeproject is. Waar elke dag gewerkt wordt aan goede en betaalbare woningen voor allen. Waar we de armoede aanpakken in plaats van de mensen in armoede. Waar alle jongeren
de ruimte krijgen voor hún toekomstdromen! Dát is politiek van onderuit!

Wij zijn een actieve, ándere partij. Wij willen publieke diensten: flexibele crèches, woon-zorgcentra, thuiszorg, onderwijs; keukens voor gezonde voeding. Een stedelijke wooncoöperatieve om sociale woningen te bouwen, om de duizenden woningen in Oostende te renoveren, om een huurraster en woonkeuringslabel op te maken. Volwaardige jobs bij de stadsdiensten, die een weerspiegeling zijn van onze diverse samenleving. Een charter tegen sociale dumping. Een Oostendse Opleidings-en Sociale Arbeidsbemiddelingsdienst (OOSAB) met 4 pijlers: onthaal, vooropleiding, arbeidszorgprojecten en werknemerspools.

Ontdek hieronder onze folder, onze kandidaten en ons programma!

Dit is jouw beweging