8 maart in Kortrijk - feministische actie voor gelijkheid

Marianne strijdt mee voor gelijkheid. Op 8 maart komen we op straat. 

8 maart, dat is de internationale strijddag voor vrouwenrechten. Een dag van actie, een stakingsdag. Overal in België organiseert de feministische beweging acties en manifestaties. Marianne roept op tot actie voor het stadhuis van Kortrijk.

Doe jij mee?

Ongelijkheid tussen vrouwen en mannen zit structureel verweven in onze samenleving. Door de coronacrisis neemt die ongelijkheid toe. Veel vrouwen werken in sectoren met lage lonen en precaire contracten. Deze sectoren zijn blijven draaien tijdens de pandemie. Toch blijft de regering een echte stijging van de lonen blokkeren. Vrouwen hebben de voorbije periode nog meer zorgtaken opgenomen. Denk maar bijvoorbeeld aan de crèches en de scholen die regelmatig sluiten. Dat maakt de combinatie tussen werk en zorg nog moeilijker. Bovendien neemt het geweld tegen vrouwen toe. Wij voeren actie op 8 maart met de volgende eisen:

  • Niks minder dan €14 per uur
  • Genoeg geleund op vrouwen. Sterke publieke diensten, nu! En oa meer kinderopvang in Kortrijk !
  • Stop het geweld tegen vrouwen, nu! 

Afspraak om 18 uur op de Grote Markt te Kortrijk.