Brugge

Voor een Brugge op mensenmaat

Brugge is een mooie, grote stad van Zeebrugge tot Assebroek. Helaas zijn de politieke partijen nog altijd van mening dat er in Brugge niets bestaat buiten het centrum en de haven. Ze ontkennen daarmee de armoedeproblematiek in wijken als Sint-Jozef en
Sint-Pieters, de hoge woonprijzen in de dichte rand van het centrum, de biodiversiteit van het Katelijne-eiland in Assebroek, en de sociale conflicten bij Carrefour in Sint-Kruis of Bombardier in Sint-Michiels. Dat is een politiek die werkt voor de multinationals in de rand en aan de kaaien en voor de vastgoedlobby in het centrum. Zo willen zij hun publiek in de stad krijgen ten koste van de
modale Bruggeling.

Wij willen de stad wakker schudden met een politiek op mensenmaat. Daarom hebben we eind vorig jaar in alle deelgemeenten van de stad een Grote Bevraging gedaan. Wij zijn daarmee de enige partij die heel Brugge wil betrekken bij het beleid. Of het nu gaat over het behoud van parken, over een duurzame uitbreiding van de Zeebrugse haven of over de pensioenen: wij
luisteren naar de mensen.

Dit is jouw beweging