De genomineerden voor de Gouden Tijl 2019 zijn bekend!

Met PVDA West-Vlaanderen willen we op onze nieuwjaarsreceptie graag mensen die de waarden van solidariteit die de PVDA uitdraagt in West-Vlaanderen in de bloemetjes zetten bij de start van het nieuwe jaar. Daarom geven we aan verenigingen in West-Vlaanderen de kans om een van onze solidariteitsprijzen te winnen. In Noord-West-Vlaanderen reiken we de Gouden Tijl uit, in Zuid-West-Vlaanderen de Bluvn Goan. In dit artikel vind je meer info over de genomineerden voor de Gouden Tijl

Met PVDA West-Vlaanderen willen we op onze nieuwjaarsreceptie graag mensen die de waarden van solidariteit die de PVDA uitdraagt in West-Vlaanderen in de bloemetjes zetten bij de start van het nieuwe jaar. Daarom geven we aan verenigingen in West-Vlaanderen de kans om een van onze solidariteitsprijzen te winnen. In Noord-West-Vlaanderen reiken we de Gouden Tijl uit, in Zuid-West-Vlaanderen de Bluvn Goan. In dit artikel vind je meer info over de genomineerden voor de Gouden Tijl. De stemming voor de Gouden Tijl is afgesloten

 

ColSol

 • ColSol
  • Colsol is een kansenorganisatie uit Oostende die open staat voor elk individu dat het op sociaal, financieel of cultureel vlak moeilijk vindt om hun draai te vinden in de maatschappij. Als zelforganisatie betrekt ColSol deze mensen ook zelf in het organiseren van humanitaire acties en studiedagen. 

Platform 17/10

 • Platform 17/10
  • Op 17 okober zijn er overal ter wereld groepen die zich verenigen rond de strijd tegen armoede. Zo ook in Oostende. Traditiegetrouw deelt de werkgroep '17 oktober' om 5 voor 12 soep uit aan d’Horloge in het Leopoldpark. Zij willen daarmee het signaal uitsturen dat armoede een onrecht is en blijft en dat we er als maatschappij en als individuele burger onze ogen niet voor kunnen en mogen sluiten. De werkgroep bestaat uit geëngageerde vrijwilligers uit verschillende organisaties. 

Infrax-West

 • Infrax West
  • Infrax West is een intercommunale die overgenomen wordt door Eandis om op te gaan in Fluvius. Een regelrechte privatisering met grote gevolgen voor de lonen en de arbeidsomstandigheden van de werknemers. De politiek is via de intercommunale en haar raad van bestuur hiervoor verantwoordelijk. In november voerden de werknemers vijf dagen staking aan het gebouw in Torhout om de financiële gevolgen voor de werknemers te beperken. 

Geen Parking aan de Baron Ruzettelaan

 • Geen parking aan de Baron Ruzettelaan
  • Begin 2018 werd duidelijk dat het Brugs stadsbestuur plannen had om een randparking te bouwen op het Katelijne-eiland, aan de Baron Ruzettelaan van Assebroek. Deze beslissing zou de verkeersdruk op het centrum vanuit die invalsweg nog verder doen toenemen. Enkele ongeruste inwoners van de wijk richtten op 15 januari een actiecomité op om de randparking tegen te houden. Met succes! Na enkele maanden druk te zetten en met hulp van de andere buurtinwoners heeft het stadsbestuur de beslissing overgelaten aan de provincie, die de plannen voor de randparking vernietigde. 

Weggeefwinkel Brugge

 • Weggeefwinkel Brugge
  • De weggeefwinkel van Brugge, opgericht door W² vzw, is al sinds 2011 een begrijp aan de Hoefijzerlaan in het centrum van Brugge. Als reactie op de steeds maar dalende koopkracht wil W² met deze weggeefwinkel een solidair alternatief bieden op de neoliberale samenleving. Naast het gratis aanbieden van goederen organiseert de weggeefwinkel onder andere ook goedkope volkskeukens en culturele activiteiten. Door een stopzetting van het huurcontract zoekt deze warme winkel wel een nieuw stekje, om verder solidariteit in Brugge te garanderen.

 

Kolona Maan

 • Kolona Maan
  • Kolona Maan is een Oostendse vereniging voor vrouwen en kinderen met een diverse culturele achtergrond (Marokko, Libanon, Irak, Iran, België, … ). Ze focussen zich op de gelijkenissen tussen vrouwen en niet de verschillen. Hiervoor organiseren ze heel uiteenlopende activiteiten voor en door vrouwen. Kolona Maan organiseert ook taal en cultuurklassen voor kinderen.