Oproep om Diksmuidebonnen af te staan voor kinderen in armoede

Als PVDA Diksmuide zijn wij enerzijds opgetogen dat deze bonnen kunnen afgestaan worden ten voordele van kinderen in armoede. Anderzijds betreuren wij dat dit niet meteen medegedeeld werd in Diksmuide info, editie december, met een bijhorende oproep van de voltallige gemeenteraad of vanwege het OCMW - los van iedere politieke strekking – om deze bonnen af te staan.

Als PVDA Diksmuide willen wij hierover een aantal zaken duidelijk stellen.

Voor de armoedebestrijding kunnen enkel structurele maatregelen een oplossing bieden. Toch steunen wij als PVDA Diksmuide volledig het initiatief van de DIKSMUIDEBONNEN.

 Wij zien hierin drie positieve factoren:

  1. De lokale handelaars krijgen een noodzakelijke steun in deze moeilijke tijden.

  2. Ook voor heel wat gezinnen betekent dit een kleine broodnodige steun.

  3. Alle inwoners worden op eenzelfde wijze betrokken.

Van zodra wij hoorden over de Diksmuidebonnen groeide het idee om deze bonnen te kunnen overdragen voor kinderen in armoede. Heel wat inwoners

hebben deze bonnen zelf financieel niet nodig. Zes maanden geleden al hebben wij dan contact gezocht met de Welzijnsschakel ’t Vlot, om te kijken of zij dit idee genegen zijn en hoe dit kon worden gerealiseerd. Hierbij hebben wij benadrukt dat wij hen “niet als politieke partij benaderden”, maar als bezorgde solidaire burgers. Vervolgens heeft ’t Vlot contact gezocht met het OCMW, waar dit idee ook op enthousiasme kon rekenen.

Hierbij doen wij een WARME OPROEP aan allen, die het financieel niet nodig hebben, om hun bonnen of een deel ervan af te staan – bespreek dit ook met uw kinderen of zij ook hun bon willen afstaan.

In de gemeenteraad werd nu bevestigd dat deze bonnen bij het OCMW (Het Sociaal Huis, IJzerheemplein 4) kunnen ingeleverd worden.  Hiermee zullen dan aankopen verricht worden – in samenwerking met de Welzijnsschakel ’t Vlot - bij de lokale handelaars, ten behoeve van de kinderen in armoede.