Keukenpersoneel Oostende legt werk neer tegen privatisering

Het personeel van de warme keuken in Oostende legde vanmorgen voor 1 uur massaal het werk neer. Ze overlegden met hun vakbonden over wat ze gaan doen nu het nieuws uitlekte dat de stad Oostende de keuken wil uitbesteden.

Het lot van de mensen die in de warme keuken werken is op dit moment heel onzeker. Het gaat om 60 voltijds equivalenten (VTE) in de dienst catering en 80 VTE bij de dienst gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Het stadsbestuur wil de catering in de huidige vorm (als openbare dienst) nog behouden in 2020. Daarna willen ze het uitbesteden aan de privé. De diensten gezinszorg en aanvullende thuiszorg gaan in 2021 dezelfde weg op. “Het gaat dus om een pak jobs die zouden verdwijnen. Dat is onverantwoord” zo zegt vakbondssecretaris Martine Dewitte (ACV): “Het gaat hier voornamelijk over vrouwen. Veel deeltijdse contracten, moeders met kinderen, soms alleenstaande moeders die hier werken. Ze willen besparen, maar dat zijn hier de laagste weddes en die willen ze nu afstoten. Dat snap ik niet.”

De stad argumenteert dat het niet gaat om een kerntaak. Martine Dewitte gaat met die redenering absoluut niet akkoord. “Voeding en zorg, dat zijn nog altijd basisbehoeften, en dat wil men nu afstoten. Dat men dan zegt dat dit geen ‘kerntaak’ is, kan ik niet bij.”. De keuken in Oostende doet namelijk goed werk en levert maaltijden aan het ziekenhuis, de woon- en zorgcentra, de lokale dienstencentra en de bijzondere jeugdzorg. Het gaat dus om meer dan de bereiding van maaltijden. De medewerkers van de keuken leveren een sociale dienst en dat beseffen ze heel goed. Ondanks de woede om de botte communicatie en de onzekerheid over hun job, was het erover eens dat de levering aan de bejaarden en zwaksten gevrijwaard moet blijven. ‘Raak de verantwoordelijken en bouw zoveel mogelijk solidariteit op’ hoorden we op de personeelsvergadering. In de aanloop van de gemeenteraad van 14 december komen er zo goed als zeker nog meer acties.

Burgemeester Tommelein volgt dezelfde besparingslogica die Jambon hanteert op Vlaams niveau. Bespaar, besteed uit, en hou vooral geen rekening met de sociale kost. “Niemand hoeft ongerust te zijn, niemand zal zijn ontslag krijgen” dixit Tommelein op WTV. Hoe lang voordat het keukenpersoneel gevraagd wordt om weer aan de slag te gaan bij een nieuwe werkgever aan slechtere loon- en arbeidsvoorwaarden? De PVDA steunt de strijd van het keukenpersoneel in Oostende voor hun job en het behoud van de openbare diensten die toch ook een maatschappelijke rijkdom vertegenwoordigen.


Schrijf als eerste een reactie

Gelieve je mail te bekijken voor een link om je account te activeren.

Dit is jouw beweging