Skip to content

Klimaatactiviste Natalie Eggermont versterkt PVDA

Klimaatactiviste Natalie Eggermont versterkt PVDA

Natalie Eggermont zal in oktober 2018 opkomen op de lijst van de PVDA in Kortrijk. Deze 29-jarige spoedarts zet zich al enkele jaren in voor het klimaat. Als medeoprichtster en machiniste van de beweging Climate Express organiseerde ze onder meer de trein naar de klimaattop in Warschau (met honderden klimaatactivisten) en een betoging met 15.000 mensen in Oostende voor het klimaat.

Rond haar ervaringen schreef ze het boek “Climate Express: Sporen van verandering”. Daarin vertelt ze waarom de sociale en ecologische crisis hand in hand gaan, waarom we het systeem en niet het klimaat moeten veranderen, wat het belang van massamobilisatie en de opbouw van een sterke burgerbeweging is, en welke sporen van verandering de klimaatbeweging kan bewandelen om ons uit het slop te halen.

Na jaren op de barricades kiest Natalie Eggermont er nu voor om de PVDA te versterken. Dat vanuit de ervaring die ze opdeed in de strijd voor een duurzame toekomst. “Ik kies voor de PVDA omdat dat de enige partij is die ons economische en politieke systeem fundamenteel in vraag durft te stellen. Een systeem gebaseerd op kortetermijnwinstbejag en oneindige groei botst met een eindige planeet. Als we een duurzame én sociaal rechtvaardige toekomst willen, dan moeten we een heel andere maatschappelijke koers varen. Naar een economie waar mens en milieu centraal staan, en niet de winst. En dat is ook waar PVDA voor staat.”

Natalie Eggermont komt dit jaar mee op voor de gemeenteraadsverkiezingen in Kortrijk en zal volgend jaar ook deelnemen aan de federale verkiezingen. “Ik zie dit als een verlengstuk van mijn engagement”, aldus Eggermont. “Democratie gaat verder dan om de zoveel jaar bolletjes te kleuren, we moeten als burgers samen de richting van de samenleving bepalen. Dat gebeurt in het parlement en de gemeenteraad, maar vooral op straat en op de werkvloer door actie te voeren. Ik ga mij dus ook blijven inzetten om onze samenleving van onderuit te veranderen. In Kortrijk wil ik werken aan een klimaatneutrale stad, meer groen en een duurzaam mobiliteitsbeleid.”

Naast haar bekendheid als trekkende kracht binnen Climate Express en de betoging Trump Not Welcome in 2017 was Eggermont dit voorjaar ook te zien op Canvas als een van de presentatoren van de docureeks Watt, over energie en klimaat. Onlangs was Eggermont ook te gast bij PVDA-voorzitter Peter Mertens in De Keukenrevolutie op YouTube onder het motto ‘Iedereen Klimaatrebel’.