Skip to content

Kabaal aan het Kanaal

Kabaal aan het Kanaal
Maak mee Kabaal aan het Kanaal: sluit aan bij de mensenketting!
PVDA maakt deel uit van het Actiecomité "Kabaal aan het Kanaal" en mobiliseert voor de mensenketting op 4 september
De Vlaamse Regering wil het Kanaal Bossuit-Kortrijk opwaarderen voor grote schepen om de Leie met de Schelde te verbinden. Een megalomaan project met onduidelijke economische meerwaarde en grote schade aan de reeds schaarse natuur in onze regio. Verschillende organisaties slaan de handen in elkaar en maken Kabaal aan het Kanaal op zaterdag 4 september. We sturen een duidelijk signaal naar de Vlaamse Regering: laat het Kanaal voor wat het is, zorg voor een veilige R8 en investeer in onze lokale natuur.
Praktisch
We verzamelen op het Jaagpad onder de R8 Brug. Van daar uit maken we een mensenketting over het voorgestelde traject voor het nieuwe kanaal. Langs de parking van de Aveve naar het Stadsgroen van de Venning. Voor de start is er een woordje uitleg vanuit het Actiecomité "Kabaal aan het Kanaal"
****
Waarom zeggen wij neen?
Het opgewaardeerde kanaal is een kanaal van het verleden. Transport evolueert naar kleinere, flexibere en milieuvriendelijkere vaartuigen. Met de plannen nu gaan we naar een kanaal waar zeer grote schepen over kunnen varen. Dit ten koste van onze al schaarse natuur. Het prachtige natuurgebeid de Oude Leiearm, het stadsgroen de Venning, de volkstuintjes en de samentuin daar, zullen verdwijnen.
Het is de wereld op zijn kop: de industrie langs het kanaal nu maakt zo goed als geen gebruik van het water. Die moeten wijken voor grote infrastructuurwerken om dan hopelijk(!) watergebonden industrie aan te trekken… Het aanmaken van al die nieuwe industrieterreinen zal gepaard gaan met veel verkeers-, lawaai-, geur- en stofhinder voor de omwonenden (zeker Stasegem).
Het Kanaal zal na de werken toegankelijk zijn voor grote schepen, maar de Bovenschelde zelf is dat niet, dus uiteindelijk kunnen de schepen toch niet door! Er zal een nieuwe zwaaikom gemaakt worden in Zwevegem waar de grote schepen kunnen draaien en terugkeren naar de Leie. Het Kanaal wordt zo dus gewoon een insteekdok voor de lokale industrie die nog niet bestaat.
Waarvoor maken wij Kabaal?
We willen een “nulscenario” voor het Kanaal Bossuit Kortrijk. Laat het Kanaal zoals het is en maak eerst werk van een veilige R8. Kies écht voor een kanaal van de toekomst met kleine en milieuvriendelijke vaartuigen. Bescherm en investeer in de lokale natuur.