Skip to content

Oostende verkiest luxueuze woontorens boven betaalbaar wonen

Oostende verkiest luxueuze woontorens boven betaalbaar wonen

Ook de komende jaren zullen er her en der in onze stad gigantische luxueuze woontorens als paddenstoelen uit de grond schieten.
In de Skytowers (op de plek waar nu nog de Oostendse hotelschool staat) komen er naast honderden appartementen voor vaste bewoners en tweedeverblijvers ook kantoren, een viersterrenhotel, een healthcenter en een skybar.
Ook de Vives hogeschool ruimt plaats voor een project van dezelfde bouwpromotor. Flats met zicht op zee of op de golf zullen er tegen een mediaanprijs van €350.000 aan de man gebracht worden. Het is niet duidelijk of de rotatieparking daarbij inbegrepen is …

Men kiest dus resoluut voor de kapitaalkrachtige Oostendenaars en tweedeverblijvers.

Ondertussen blijven de andere inwoners van onze stad in de kou staan … Nochtans is de nood aan betaalbare woningen in Oostende immens!

Een paar cijfers maken een en ander pijnlijk duidelijk …

- Het gemiddelde jaarinkomen per inwoner (€17.808) ligt maar liefst €1.162 lager dan in de rest van het Vlaams gewest (€18.970) (1). Dat betekent een gemiddeld maandloon van €1.484.
- Niet minder dan 48,44 % van de Oostendenaars woont in een kansarme buurt (2).
- De stad is met een schandelijke 29,60 % absolute koploper qua aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin (1).
- Zowat één op de drie inwoners is ouder dan 60 jaar (Vlaams Gewest: 1 op 4); 6% van hen, 1.400 mensen, hebben een pensioen van minder dan €1.000/maand. 34,5 % beschikt over een maandelijks inkomen tussen €1000 en €1500. 37% van de ouderen zegt moeilijk rond te komen en stelt dat hun woonst ernstig onaangepast is aan de noden van hun leeftijd (3).
- Met een werkloosheidsgraad van 12,7 % zit Oostende een flink stuk boven de 7,8 % van het Vlaams Gewest. Bij de min 25-jarigen loopt dat zelfs op tot een beschamende 23,4 % (3).
- In 2017 telde men in Oostende maar eventjes 2370 mensen die met een schamel leefloon moeten rondkomen. Onder hen maar liefst 805 jongeren tussen 18 en 25 jaar … (4).

 

En dat terwijl …
- … voor een appartement met 2 slaapkamers op de private markt tussen de €600 en de €800/maand gevraagd wordt. Dat is onbetaalbaar voor huishoudens met een laag of vervangend inkomen. Eén op de drie private huurders belandt na het betalen van de huur in armoede (vaststelling van de Vlaamse Woonraad), mede door de oplopende kosten voor huurwaarborg, energie, water en door de minder goede energetische kwaliteit van betaalbare huurwoningen. De klassieke norm om maximaal 1/3 van het inkomen aan woonkosten te besteden is niet langer realistisch voor veel huishoudens.
- … de twee sociale huurmaatschappijen van Oostende samen slechts 2866 woningen aanbieden. Het sociaal verhuurkantoor heeft er 112 in haar portefeuille (5).

De vraag naar betaalbare woningen overtreft dan ook ruim het aanbod.
De Oostendse sociale huurmaatschappijen zeggen zelf : “Na het inschrijven volgt het onaangenaamste stuk.  U dient te wachten, lang te wachten.  De vraag naar sociale woningen is zeer groot en we hebben slechts een beperkt aantal woningen/appartementen.  De wachtperiode kan sterk variëren van minimaal 6 jaar tot veel meer als u een specifiek type woning/appartement en/of wijk vraagt die zelden vrij komt. …” (6).

Men erkent dus het probleem, maar wat wordt er aan gedaan?

De PVDA staat voor een ander woonbeleid. Iedereen moet recht hebben op een betaalbare, gezonde en kwaliteitsvolle woning, ongeacht het budget waarover men beschikt. Het stadbestuur zou dus aan de 20% minst vermogende huishoudens een kwalitatieve, betaalbare sociale woonst moeten garanderen. Wonen dient erkend te worden als een basisbehoefte, zoals gezondheidszorg en onderwijs, ...

(a) http://www.focus-wtv.be/nieuws/woontorens-van-100-meter-oostende

(b) https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180508_03503905
(c) http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/hogeschool-maakt-plaats-voor-woonproject-the-waves-in-oostende/article-longread-317745.html

(1) https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/gemeenterapport/rapport_oostende_0.pdf
(2) http://kw.knack.be/west-vlaanderen/nieuws/samenleving/zelfs-in-kwetsbaarste-wijken-nog-sociale-mix/article-longread-283273.html
(3) https://www.west-vlaanderen.be/sites/default/files/2017-12/OBO_Oostende.pdf

(4) https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180326_03430906

(5) https://www.west-vlaanderen.be/over-west-vlaanderen/over-de-provincie/feiten-cijfers-en-studies/gemeentelijke-steekkaarten
(6) http://wachtlijst.socialehuisvestingoostende.be/

 

(*) De mediaanprijs is de middelste prijs in een reeks van prijzen die gerangschikt werden volgens grootte. Deze waarde is dus veel minder gevoelig voor uitschieters (bijvoorbeeld heel hoge prijzen) dan de gemiddelde prijs.