Skip to content

PVDA Oostende voert actie bij gemeenteraad

PVDA Oostende voert actie bij gemeenteraad

Een politieke doorbraak is er nog niet in de stad, maar voor de start van de gemeenteraad voerde PVDA actie om aandacht te vestigen op de noden en problemen van Oostendenaars. “We herinneren de politici aan de vele verkiezingsbeloftes die ze deden. De dienstverlening in de wijkwerkingen moet gevoelig uitgebreid worden, er zijn meer sociale woningen nodig, het sociaal verhuurkantoor moet uitgebreid en versterkt worden, er dienen meer wijkgezondheidscentra te komen en de leegstand moet aangepakt worden”, licht Sonia Ten Hartog toe. 

Een politieke doorbraak is er nog niet in de stad, maar voor de start van de gemeenteraad voerde PVDA actie om aandacht te vestigen op de noden en problemen van Oostendenaars. “We herinneren de politici aan de vele verkiezingsbeloftes die ze deden. De dienstverlening in de wijkwerkingen moet gevoelig uitgebreid worden, er zijn meer sociale woningen nodig, het sociaal verhuurkantoor moet uitgebreid en versterkt worden, er dienen meer wijkgezondheidscentra te komen en de leegstand moet aangepakt worden”, licht Sonia Ten Hartog toe.