Skip to content

Stadiondossier Club Brugge: vernietiging is spijtige zaak, Brugge en Vlaanderen hebben boter op het hoofd

Stadiondossier Club Brugge: vernietiging is spijtige zaak, Brugge en Vlaanderen hebben boter op het hoofd

De Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvvB) heeft op donderdag 2 februari de omgevingsvergunning van het geplande stadion van Club Brugge op de Olympiasite vernietigd. Een verder uitstel van minstens 5 maanden in het decennialange stadiondossier van de club. PVDA Brugge betreurt de vernietiging en stelt dat dit kon vermeden worden door meer actie vanuit het Brugs en Vlaams beleid.

In een eerste reactie vindt PVDA Brugge de vernietiging een spijtige zaak. “Het verder gebruiken van de Olympiasite is voor het behoud van de openbare ruimte in het Brugse de beste oplossing.”, begint Stephen Brigitta, voorzitter van PVDA Brugge. “De parkeer- en mobiliteitsproblemen die de RvvB aanhaalt, zijn deels terecht. Maar het zou fout zijn om die problemen alleen te leggen bij het stadiondossier. Het feit dat een groot deel van de mensen met de auto naar Jan Breydel komt, is ook een gevolg van jarenlange besparingen op De Lijn en andere vervoersmaatschappijen in de regio. Het zijn net Brugge en Vlaanderen die de situatie creëerden waardoor Club Brugge met randparkings moet gaan werken, om het tekort op te vangen.”

 

Een groter probleem dan de vernietiging en het verder vertragen van het nieuw stadiondossier, is dat er geen alternatief op korte termijn beschikbaar is voor Club of kleine buur Cercle. Volgens de linkse partij heeft de stad nagelaten om Jan Breydel als een goeie huisbaas te onderhouden. “De laatste grote renovatie van het stadion dateert van 1999. Nadien zijn er voornamelijk opknapoperaties geweest, net omdat het stadion al zo verouderd is. We hebben de voorbije dagen veel verontruste reacties gekregen van fans van Club Brugge. Er is echt een vrees voor grote ongelukken indien Jan Breydel verder zou gebruikt worden”. De federale overheid en de voetbalbond UEFA hebben in het verleden ook al de veiligheid van Jan Breydel in vraag gesteld. “Het is niet omdat een huurder laat weten dat ze uit huis wilt, dat de huisbaas tijdens de opzeg het huis moet laten verkrotten. Dat is gewoon gezond verstand.”

 

PVDA Brugge is tenslotte verontrust over hoe andere politieke partijen hun woede lijken te richten tot de mensen die in beroep gingen tegen het nieuw stadiondossier. “Er moet werk gemaakt worden van meer inspraak voor en tijdens grote bouwwerken, zodat mensen veel minder naar dat beroepsrecht moeten grijpen.”