Petitie : Nulscenario Kanaal Bossuit-Kortrijk

Teken de petitie "Nulscenario Kanaal Bossuit-Kortrijk"

Momenteel buigt de Vlaamse Regering zich over de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Er liggen vier scenario’s op tafel: het rechtdoortracé, het bypasstracé, het ringtracé en het nulscenario. PVDA Kortrijk lanceert petitie voor het nulscenario en vraagt meer inspraak lokale bewoners.

Geef ons ruimte en natuur : nulscenario kanaal Bossuit-Kortrijk

Aan : Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken

Geachte Mevr. Peeters,

De metamorfose van onze leefwereld kent ongekende hoogten. Megalomane infrastructuurprojecten, toenemende verstedelijking, gevestigde belangen voor onmiddellijk winstbejag en verpaupering van onze natuur. Ook het Project Bossuit-Kortrijk, kortweg Plan BK, doet veel stof opwaaien. Initiatiefnemer Vlaamse Waterweg NV lanceerde dit project in 2019 met zicht op de “opwaardering” van het kanaal Bossuit-Kortrijk. Hiermee beloven de ontwikkelaars om de binnenvaart in België te stimuleren, vrachtverkeer op openbare wegen te verminderen, en de streek leefbaar te maken.

Wij maken ons echter ernstig zorgen over de mogelijke impact van dit project. De onderzoeksfase is recent afgerond en uit de honderden bladzijden studiemateriaal kan niet eenduidig worden geconcludeerd dat een opgewaardeerd kanaal effectief een meerwaarde zal betekenen voor de regio. De economische rendabiliteit van dit project is niet bewezen en maakt de hoge investeringskost en mogelijke return-on-investment uiterst riskant.

Wat wél duidelijk is, is dat de schaarse natuur in onze regio een zware tol zal betalen. Bij elk van de drie voorstellen verdwijnt er waardevolle natuur (Ruitersweg, Oude Leiearm, Venning). Ook is de beloofde afname van camions op de weg uiterst onzeker. De verkeersprognoses hielden géén rekening met de sterke toename van vrachtverkeer dat samenhangt met het voorziene regionaal overslagcentrum (ROC). De milieuwinst die wordt verondersteld door meer vaarwegverkeer zal dus geneutraliseerd worden door vrachtverkeer van en naar het ROC.

Tot slot zijn wij bezorgd over het gebrek aan inspraak van de bewoners. In tegenstelling tot het argument dat Plan BK “uitgebreid werd gerapporteerd,” weten vele bewoners van de lokale buurten weinig tot niets over wat er mogelijks zal gebeuren.

Daarom, geachte Minister Peeters, vragen wij : wees gul, ga voor nul. Geef ons ruimte en natuur. De investeringskosten liggen te hoog, de eisen voor sociale en ecologische vernieling zijn te schrikwekkend. Betere alternatieven zijn mogelijk. Zo kan het budget het alternatief project voor de R8 en ondertunneling steunen. In plaats van buurten van de kaart te vegen, kan het budget projecten met educatieve, sociale en ecologische meerwaarde realiseren. Zet in op meer spoorgebonden transport en pak de zaken ook bij de bron aan : stimuleer in eerste plaats lokale productie en korte ketens en roep een halt toe aan de geprogrammeerde snelle sleet van producten en apparaten. En, last but not least, nodig de lokale bewoners uit tot gemeenschappelijke besluitvorming.

145 ondertekenaars, op naar 250!

Velden met een * zijn verplicht.


116 reacties

 • Jérôme Duchateau
  ondertekend 2020-12-21 16:18:28 +0100
 • De Veirman Liesbeth
  ondertekend 2020-12-21 15:02:06 +0100
  Meer groen , minder verkeer en adem …
 • Marijke Defieuw
  ondertekend 2020-12-21 14:56:50 +0100
  Laat ons verder genieten van de kleine restjes natuur die er nog zijn en i.p.v. ons er een af te nemen : laat ons waar het mogelijk is bestaande natuur uitbreiden, zodat we een gezonder leefmilieu creëren.
 • Freddy clauw
  ondertekend 2020-12-21 14:53:20 +0100
  Laten zoals het is .
 • Johan Coussement
  ondertekend via 2020-12-21 12:13:56 +0100
  Liever de R8 doortrekken ,dan moeten er tenminste geen onnodige onteigening plaatsvinden.
 • Doris Van Averbeke
  ondertekend 2020-12-21 11:13:09 +0100
 • Joost Denolf
  ondertekend 2020-12-21 09:45:28 +0100
  Uit de honderden bladzijden studiemateriaal kan niet eenduidig worden geconcludeerd dat een opgewaardeerd kanaal effectief een meerwaarde zal betekenen.
 • Nils Parmentier
  ondertekend 2020-12-21 08:59:52 +0100
 • Natalie Eggermont
  ondertekend 2020-12-20 22:03:58 +0100
 • Stany Criel
  ondertekend 2020-12-20 17:44:45 +0100
 • Pedro Debels
  ondertekend 2020-12-20 15:52:47 +0100
  Dat kanaal is goed genoeg zo. Ook voor vervoer is de spoorweg daar nog…die veel te weinig word gebruikt. Laat de mensen hun huizen gebouwen met rust…….Er is al geld tekort in Belgie. Zeker de schatkist….. dan moet men geen uitgebreide zware werken beginnen. Breng de schatkist inorde die nu enorme – (min) situaties kent.
 • Liselotte Vereecke
  ondertekend 2020-12-20 09:57:51 +0100
 • josé delrue
  ondertekend 2020-12-20 09:46:15 +0100
 • Egels Milan
  ondertekend via 2020-12-19 22:47:14 +0100
  Als ex-bewoner van De Venning vind ik dat erg geen kanaal mag gebouwd worden door het stukje groen van de wijk. Ik vind het totaal onnodig en crue voor de dieren/insecten die er leven en zich voortplanten. Ook voor de bewoners zelf die een moestuin hebben of graag eens een wandeling doen in het stukje groen van de wijk zou ik het heel jammer vinden.
 • Miranda Doolaeghe
  ondertekend 2020-12-19 19:18:41 +0100
  Natuurmens
 • Wendie Werbrouck
  ondertekend 2020-12-19 16:41:17 +0100
 • Rustam Khan
  ondertekend 2020-12-19 13:37:47 +0100
 • Hilde Geldhof
  ondertekend via 2020-12-19 13:10:05 +0100
 • Lies Bourgois
  ondertekend 2020-12-19 12:57:30 +0100
 • Jan Desmet
  ondertekend 2020-12-19 09:34:37 +0100
 • Patricia Braem
  ondertekend via 2020-12-19 09:05:31 +0100
 • Johnny Furnier
  ondertekend 2020-12-18 22:58:17 +0100
 • brecht demasieres
  ondertekend via 2020-12-18 20:13:43 +0100
  blijf met u pollekes van onze natuur !
 • Steven Bossuyt
  ondertekend 2020-12-18 17:54:04 +0100
 • Jouwe Vanhoutteghem
  ondertekend 2020-12-18 17:44:48 +0100
 • Adelheid Walgraeve
  publiceerde deze pagina 2020-12-18 14:42:17 +0100