PVDA bezorgd over asbestverwerking in Harelbeke

In Harelbeke en Zwevegem is er heel wat ongerustheid onder de mensen die in de buurt van het grondverwerkend bedrijf BSV wonen en werken. Wat is er aan de hand?

In Harelbeke en Zwevegem is er heel wat ongerustheid onder de mensen die in de buurt van het grondverwerkend bedrijf BSV wonen en werken. Wat is er aan de hand?

BSV wil uitbreiden met een installatie die asbest zeeft uit asbesthoudend materiaal. Zij vragen daarom een verlenging en uitbreiding van hun milieuvergunning. Daar is terecht grote ongerustheid over bij de buurtbewoners van Kappaert, Zwevegem centrum, Stasegem, Deerlijk Statie en omgeving rondom BSV en werknemers die in de industriezone werken. Men heeft nu nog tot 8 augustus de tijd om bezwaar aan te tekenen. Als je hier ook bezorgd over bent, kopieer dan onderstaande tekst en dien die in als bezwaarschrift op deze website:

https://omgevingsloket.omgeving.vlaanderen.be/publiek/?openbaaronderzoek=#openbaaronderzoekprojectdetail/projectuuid=kEKbq4MQRuSSj0dqb8ugvQ

(naar beneden scrollen en klikken op “Nieuw bezwaarschrift toevoegen”. Je zal je wel moeten identificeren met een e-id kaartlezer.)

Mail ook naar:

[email protected]
[email protected]

Bezwaar indienen kan ook via brief aan het college van burgemeester en schepenen op het volgende adres: Marktstraat 29, 8530 Harelbeke

Voorbeeldtekst bezwaarschrift:

BSV wil uitbreiden met een installatie die asbest zeeft uit asbesthoudend materiaal. Zij vragen daarom een verlenging en uitbreiding van hun milieuvergunning. Daar is terecht grote ongerustheid over bij de buurtbewoners en de werknemers die in de industriezone werken.

Jarenlang was ons land een van de grootste verbruikers van asbestplaten, tot duidelijk werd dat asbestvezels en asbeststof tot allerlei levensbedreigende ziektes kunnen leiden. Onder druk van de asbestmaffia van Eternit, SVK en co duurde het tot 1998 alvorens er een algemeen verbod kwam op het verwerken van asbest in allerlei materialen. Honderden mensen werden het slachtoffer van asbest of hebben een familielid dat aan asbestkanker is gestorven.

BSV/Devamix doet nu een aanvraag om asbesthoudend cement te kunnen verwerken middels een speciale zeef. Het puin dat asbestdeeltjes bevat zal opgeslagen worden in een container en dan vervoerd worden naar een daartoe bestemde stortplaats.

Het risico bestaat dat er asbestvezels vrij komen en mee door de wind of gemengd met ander stof verspreid worden over het grondgebied en bestaat het risico dat mensen hiermee in contact komen. Zeker gezien de aanwezigheid van woonwijken en scholen in de buurt, de vele werknemers die op de industriezones werken en de wandelaars, fietsers en kayakkers die op en langs de vaart passeren, is de verwerking er van niet verantwoord.

Het bedrijf slaat nu reeds asbesthoudende fracties op in de grote loods op de site BSV-CGR die aan 1 kopse kant open is. De zwaarst vervuilde fracties worden afgevoerd naar een erkend verwerker, de minder vervuilde worden ter plekke gezeefd. In het stofrapport van 2014 werden daar verschillende opmerkingen over gemaakt die in orde moesten worden gebracht. Onder andere over het benevelen van het opgeslagen asbest en de persoonlijke beschermingsmiddelen van de werknemers. Verder werd opgemerkt dat de werkvloer bij BSV bijzonder stoffig is en het transport op de site zorgt voor een aanzienlijk deel van de globale stofvorming. Gezien het puin aangenomen, behandeld, verwerkt en vervoerd zal worden, is er een risico dat asbestdeeltjes zo mee verspreid worden.

In de aanvraag wordt ook gesproken over nachtelijke afleveringen van afvalstoffen (24u op 24u).  Dit betekent extra nachtelijke geluidshinder, bovenop het reeds bestaande nachtlawaai én meer transport op de site. Zich nachtelijk herhalende, aanhoudende geluidshinder heeft net als asbest een bewezen negatief effect op de volksgezondheid en in het bijzonder van de dichtbevolkte omgeving van N.V. BSV/Devamix én het transport op en rond het bedrijf draagt bij tot een aanzienlijk deel van de globale stofvorming. Hoe meer transport, hoe meer risico dat zo ook de gevaarlijke asbestdeeltjes verspreid worden.

Gezien de ligging van het bedrijf, gezien het risico dat asbest vormt voor de volksgezondheid, gezien de bezorgdheid van de omwonenden in de ruime omgeving, gezien de opmerkingen die reeds in 2014 gemaakt zijn over het aanvaarden en verwerken van asbesthoudende puinfracties, wens ik bezwaar te maken tegen de verwerking, opslag en het zeven van cementgebonden asbest en asbesthoudende puinfracties en de nachtelijke afleveringen van afvalstoffen.