Relanceplan Brugge: geen beloning voor onze helden

Op woensdag 22 april stelde het Brugs stadsbestuur het relanceplan voor het tijdperk na corona in Brugge. Het plan lijkt een snelle terugkeer naar ‘business as usual’ in Brugge. De cadeaus voor het grootbedrijf wegen zwaarder door dan voor de kleine zelfstandigen, voor inwoners in armoede zijn de plannen zoals altijd veel minder concreet, en de helden die zich dag in, dag uit in de zorginstellingen en de stadsdiensten hebben ingezet om het coronavirus zo klein mogelijk te houden, krijgen geen beloning voor hun geleverde werk.

In Brugge zijn helaas reeds 77 mensen overleden aan het coronavirus. Zeker in de woonzorgcentra zijn er harde wonden geslagen. Honderden verpleeg- en zorgkundigen hebben zich elke dag ingezet om de verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegen te gaan. De 1400 gezonde stadsambtenaren bleven de stad draaiende houden. Enkele van de ambtenaren bij de musea hebben van een mindere werkdruk gebruik gemaakt om een solidariteitsplatform op te zetten voor Groot-Brugge, van Male tot Zeebrugge, van Sint-Willibrord tot Steenbrugge. Er wordt ook naar hen gekeken om de verdeling van 100.000 mondmaskers tot een goed einde te brengen.

Toch wordt er in het relanceplan van 6 miljoen euro geen enkele extra beloning voorzien voor de mensen die in de frontlinie van de strijd tegen corona zaten. Noch voor de zorgwerkers van Mintus of het AZ Sint-Jan, noch voor de ambtenaren van stad en OCMW, noch aan de leerkrachten van het stadsonderwijs dat deze paasvakantie de kinderopvang op zich nam.

Integendeel, het is juist het grootbedrijf in Brugge, dat via VOKA en VBO zo veel mogelijk de huidige gezondheidsmaatregelen probeerde te ondermijnen, dat beloond wordt. Zo krijgen bedrijven groter dan 2000m² in 2020 een vrijstelling voor de taks op de economische ruimte. Dat betekent een cadeau van anderhalf miljoen euro, een kwart van het totale relanceplan. Daarnaast krijgen ze nog eens uitstel van betaling voor het boekjaar 2019. Nochtans is het bij veel van deze bedrijven relatief zeker dat ze na de coronacrisis de omzet die ze tijdens hun sluiting verloren, zullen kunnen compenseren. De haven van Zeebrugge, bijvoorbeeld, slaagde er in om haar trafiek met een derde te verhogen tegenover begin 2019. Ook de grote bouwbedrijven krijgen een vrijstelling van de bouwtaks.

De horeca in Brugge, die veel minder zicht heeft op een goeie toekomst na de coronacrisis, krijgt in vergelijking veel minder. Zij moeten het doen met een halvering – geen vrijstelling(!) – van de terrassentaks, een korting van 300.000 euro voor de hele sector. De marktkramers krijgen in totaal slechts 10.000 euro korting. Wintergloed, de nieuwe versie van de Brugse kerstmarkt, krijgt bovenop de 500.000 euro die het vorig jaar kostte nog eens 1,35 miljoen euro. Brugge legt zo een ontzettende druk op de omzet in de kerstmarkt, die door een eventuele tweede piek echter zou kunnen gekortwiekt worden.

De werknemers hebben helemaal nog geen zicht op een betere dag. Hoewel het stadsbestuur erkent dat nu al 1 op de 8 Bruggelingen met de armoedegrens flirt, zet het geen enkele concrete maatregel op poten om dit aan te pakken. Ook na de coronacrisis blijven inwoners en werknemers in Brugge in de kou. Meer nog, de mensen die in de supermarkten hun leven riskeerden om mensen te blijven bedienen, worden ‘bedankt’ met de mogelijkheid om in Brugge 7 dagen op 7 te moeten werken om de verliezen van de winkels te compenseren. Een extra cadeau voor de supermarkten bovenop de vrijstelling van de taks op de bedrijfsruimte.

Het evenwicht in dit relanceplan is volledig zoek. Het grootbedrijf krijgt rechtstreeks anderhalf miljoen cadeau, en in de binnenstad zullen grote ketens daarnaast onrechtstreeks ook profiteren van de investeringen in Wintergloed en in de afschaffing van de sluitingsdag. Voor de horeca en kleine zelfstandigen wordt dit niet voorzien, en zij moeten nu hopen dat ze 2021 kunnen overleven, met wellicht minder toeristen en minder ruimte om mensen in hun bedrijf te ontvangen. Werknemers krijgen alleen beloftes, maar geen concrete plannen.

Met PVDA Brugge willen we het evenwicht herstellen op basis van twee eisen:

  • Laat het grootbedrijf solidair zijn met onze helden: behoud de taks op de economische ruimte en gebruik ze om een premie voor zorgwerkers in Brugge te geven. Zeker nu de federale overheid geen premie meer wil geven aan de zorgwerkers, is het toch belangrijk om hen te bedanken. Met het geld van de belasting op bedrijfsruimte kunnen we 3.000 zorgwerkers een vergoeding van €500 bruto geven, zoals al gebeurt in Nederland en Italië

  • Steun de horeca voor de hele periode, en niet alleen in de kerstperiode: gebruik het extra geld voor Wintergloed om een volledig steunplan te ontwikkelen voor de horeca voor heel 2020. Schrap de terrassen- en de kramentaksen.


De economie moet herlanceerd worden in Brugge, maar niet ten koste van de meest essentiële sectoren. De coronacrisis heeft aangetoond dat Brugge meer is dan de haven en het toerisme. Werknemers en ambtenaren uit alle sectoren hebben Brugge verder doen draaien. Het is tijd om hen te belonen, niet de baronnen die winst boven levens zetten.