Vijf tips voor een veilige heropstart in jouw bedrijf

Vanaf 4 mei mogen alle bedrijven terug opstarten. Onze allereerste bezorgdheid is nu om meer dan ooit de veiligheid op nummer 1 te zetten. Het virus is nog niet verslagen en als we niet opletten komt er een tweede piek. Daarom enkele adviezen:

Vanaf 4 mei mogen alle bedrijven terug opstarten. Onze allereerste bezorgdheid is nu om meer dan ooit de veiligheid op nummer 1 te zetten. Het virus is nog niet verslagen en als we niet opletten komt er een tweede piek. Daarom enkele adviezen:

 

1. Onderschat het gevaar niet

Mocht het nog niet duidelijk zijn: dit is géén gewone griep. Met ondertussen meer dan 7000 overlijdens in ons land, is het coronavirus een veel dodelijker virus. Wie als zestiger corona krijgt ziet de kans om te sterven opeens verdubbelen, maar ook wie jonger is dan 60 wordt niet gespaard. Het risico op sterfte loopt bij elke levensjaar verder op.

 

2. Groepsimmuniteit? Niet op rekenen

Groepsimmuniteit betekent dat we het virus gewoon laten woekeren en een groot aantal mensen de ziekte laten oplopen. In de hoop dat veel mensen antistoffen aanmaken en zo – bij het bereiken van een kritische drempel - de nog-niet besmetten beschermen. Voor corona is deze strategie echter wetenschappelijk niet bewezen. Op dit moment heeft amper 4,3% van de Belgen antistoffen tegen het virus. Dat is heel weinig. Om groepsimmuniteit te bereiken moet minstens 70% van de bevolking antistoffen opgebouwd hebben. Uit studies blijkt bovendien dat een deel van de mensen die de ziekte doormaken nooit antistoffen aanmaken.

Voor zij die er wel aanmaken, is het nog afwachten hoe lang ze in het bloed blijven. Bij SARS, een gelijkaardig virus, bleek die immuniteit na zes maanden alweer af te nemen. Niet op rekenen dus, die groepsimmuniteit. Met de huidige sterftecijfers in het achterhoofd mogen we daar niet op gokken.

3. Veiligheid op de eerste plaats

Bij het hernemen van de productie moet de gezondheid van de werknemers op nummer 1 staan. Dat zal nog een strijd zijn, want de druk vanuit de patroons voor een snelle heropstart is enorm groot.

Onmiddellijk terug draaien als voordien is ook niet echt realistisch. De productie is verstoord door tijdelijk stil te liggen, de vele afwezigen, het zoeken naar manieren om social distancing toe te passen enz. Mogelijks draait je fabriek of bedrijf eerst op een verminderde bezetting. Zorg dat wie terug aan het werk wil, dat vrijwillig kan doen.

Wacht niet op je patroon om voorzorgen te nemen.Neem contact op met je vakbondsafgevaardigde en kom zelf op voor de toepassing van de juiste veiligheidsmaatregelen.

 

4. Welk soort maatregelen?

Social distancing en een goede handhygiëne garanderen is het allerbelangrijkste. Een virus is steeds op zoek naar een drager. Door afstand te houden en goede hygiënische omstandigheden geven we het geen kans om over te gaan op een andere drager. Zo zetten we het virus klem: als het niet kan overgedragen worden, dan sterft het uit.

Op bedrijfsniveau zijn verschillende oplossingen mogelijk zoals het ritme en de uurrosters aanpassen zodat de werkplaats niet overbevolkt wordt. Regelingen voor het afwisselend gebruik van refter, sanitair en kleedkamers worden nu al in verschillende bedrijven toegepast. Pas het verkeersplan in de fabriek aan om te vermijden dat de werkers elkaar constant kruisen. Voor bedienden is telewerk nog altijd aangeraden. Met wat creativiteit en goede wil is er veel mogelijk.

Elke werknemer die ziek is of symptomen vertoont moet thuisblijven en contact opnemen met zijn arts. Als die het nodig acht moet de werknemer getest worden. Is die test positief, dan beveel ik aan dat het bedrijf ook de werknemers test met wie die persoon in contact gekomen is. Het is absoluut te vermijden dat werknemers die vermoedelijk besmet zijn met corona, onder druk gezet worden om terug te gaan werken.

 

5. Mondmaskers?

Mondmaskers moeten pas overwogen worden wanneer 1,5 meter afstand houden echt niet mogelijk is. Ze zijn geen wonderoplossing en kunnen een vals gevoel van veiligheid geven. Chirurgische mondmaskers bieden een bescherming als ze op een correcte manier gebruikt worden, dat betekent dat je na 4u een nieuw masker gebruikt én dat je telkens de nodige ontsmettingsmiddelen hanteert. Sommige fabrieken bieden één masker aan per shift, maar de richtlijnen stellen duidelijk dat bij intensief gebruik de maskers elke 4u gewisseld moeten worden.


Daarnaast stel ik me ook vragen bij het gegeven dat we nu in niet-essentiële sectoren chirurgische mondmaskers gaan inzetten, terwijl er nog altijd een tekort is in zorginstellingen. Ik denk dan aan de grote problemen nu in de woon- en zorgcentra (WZC) met meer en meer gevallen en een stijgend dodental. Op veel plaatsen daar is er nog altijd onvoldoende beschermend materiaal voor bewoners en personeel.

Veel werknemers stellen zich dus terecht vragen bij de beslissing van meer en meer fabrieken om de productie weer op te starten. Ik werd al gecontacteerd door verschillende vakbondsdelegaties. Syndicalisten mogen me altijd contacteren met vragen en voor een meer gedetailleerde toelichting. We moeten elkaar helpen. Samen krijgen we corona klein"

Nog vragen? Je mag me contacteren via [email protected]

  

Doe je mee?